Quicktext hotel chatbot

Privadesa i política de cookies

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, el Olsaen S.A. (Hotel i Apartaments Morito) és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquests, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat.

Durant la navegació a través de la web hotelmorito.es és possible que es sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents tractaments en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto d’aquests.

A continuació es mostra un llistat dels tractaments de dades que es poden dur a terme a través de la web:

I. Identificació del responsable del tractament.

La totalitat de tractaments de dades són realitzats en nom de Olsaen S.A. les dades identificatives del qual són els següents:

Nom: Hotel i aparatmentos Morito

Raó Social: Olsaen S. a.

NIF: A07015902

Registre Mercantil (llibre): Insc. al R.M. de Balears FOLI 147 TOM 81 LLIBRE 28 SECCIO 3era DE SOCIETATS FULLA 1889 INSCRIPCIO 1 

Domicili: C/ Bonança, 20

Població: Cala Millor 

Codi Postal: 07560

Direcció e-mail: recepcion@hotelmorito.es

Telèfon: +34 971585624

Web: https://www.hotelmorito.es

Informació sobre exercici de drets

Podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, així com revocar l’autorització per al tractament de les dades, exercitar els drets de limitació, portabilitat, i a no ser objecte de decisions automatitzades dirigint-se per escrit a l’adreça postal que consta en la present pàgina, o a l’adreça de correu electrònic: recepcion@hotelmorito.es

II. Informació sobre el tractament de dades realitzades a través d’hotelmorito.es

1. Formularis de contacte de la web

Resum: l’entitat tractarà les seves dades per a remetre una resposta a la seva sol·licitud o comentaris. 

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament:

Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de contacte de la web, o en el seu cas, a través d’un missatge per mitjans electrònics, com un e-mail o missatgeria instantània.

B. Finalitat del tractament: La nostra web disposa de formularis de contacte en diferents àrees d’aquesta. La finalitat del tractament de les dades és gestionar les comunicacions que es poguessin establir amb els usuaris del website que ens remetin missatges a través d’aquests formularis. Les dades no seran utilitzats amb una finalitat diferent.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el temps necessari per a la gestió de la seva sol·licitud o comentari.

b. Posteriorment, les dades seran eliminades si no es produeix una nova conversa o interacció entre les parts en el termini d’un any.

E. Base jurídica del tractament:

La base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment inequívoc que manifesta en acceptar la política de privacitat.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los:

Les dades sol·licitades són obligatoris, ja que en cas contrari no es podrà contactar amb vostè, a fi de gestionar la seva sol·licitud o comentari.

G. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessions de dades.

b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

2. Recepció de curriculum vitae

Resum: l’entitat tractarà les seves dades per a gestionar la seva participació en processos de selecció de personal.

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament:

Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de contacte de la web, o en el seu cas, a través d’un missatge per mitjans electrònics, com un e-mail o missatgeria instantània.

B. Finalitat del tractament: La nostra web disposa de formularis de contacte en diferents àrees d’aquesta. La finalitat del tractament de les dades és gestionar les comunicacions que es poguessin establir amb els usuaris del website que ens remetin missatges a través d’aquests formularis. Les dades no seran utilitzats amb una finalitat diferent.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el temps necessari per a la gestió de la seva sol·licitud o comentari.

b. Posteriorment, les dades seran eliminades si no es produeix una nova conversa o interacció entre les parts en el termini d’un any.

E. Base jurídica del tractament:

La base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment inequívoc que manifesta en acceptar la política de privadesa.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los:

Les dades sol·licitades són obligatoris, ja que en cas contrari no es podrà contactar amb vostè, a fi de gestionar la seva sol·licitud o comentari.

G. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessions de dades.

b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

3. Subscripció a butlletí electrònic

Resum: l’entitat tractarà les seves dades per a gestionar la seva subscripció a la newsletter de l’entitat. 

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament:

a. Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de registre.

b. Així mateix, en Hotel i Apartaments Morito emprem cookies i dispositius similars en els nostres butlletins de correu electrònic, amb els quals podem personalitzar el contingut dels nostres e-mails publicitaris per a adaptar-los a aquells productes i serveis amb els quals interactui de manera preferent.

B. Finalitat del tractament: Les dades que ens faciliti seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva subscripció al butlletí electrònic d’Hotel i Apartaments Morito a través del qual rebrà informació sobre notícies i els productes i serveis relatius als sectors hotelers i de restauració.

C. Decisions automatitzades:

No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades mentre no revoqui la seva autorització per al tractament d’aquests.

E. Base jurídica del tractament:

a. La base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment inequívoc que manifesta en acceptar la política de privacitat del formulari de subscripció a la newsletter.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los: Les dades sol·licitades són obligatoris, ja que en cas contrari no es pot executar la subscripció al nostre newsletter.

G. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessions de dades.

b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

4. Comunicacions a través de mitjans electrònics

Resum: quan contacta amb nosaltres a través d’un missatge a través un mitjà electrònic, com pot ser un correu electrònic, les seves dades només es tracten per a la comunicació en curs i es guarden només com a referència. En aquesta clàusula l’informem dels restants punts que exigeix la legislació de protecció de dades.

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament: tractarem les dades que ens ha facilitat en les comunicacions que manté amb hotelmorito.es a través de mitjans electrònics, com és el cas de missatges de correu electrònic.

B. Finalitat del tractament: la finalitat del tractament és la gestió de les comunicacions establertes entre les parts.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades seran tractades durant el termini de temps pel qual poguessin derivar-se responsabilitats entre les parts, amb un mínim de 5 anys.

E. Base jurídica del tractament: La Legitimació del tractament es basa en el consentiment.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los: Les dades sol·licitades són voluntaris, ja que es tracta aquella informació que les parts faciliten voluntàriament en l’intercanvi de comunicacions.

G. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

c. No es realitzaran cessions de dades.

d. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

5. Reserva de plaça a l’hotel i apartaments

Resum: l’entitat tractarà les seves dades per a gestionar la seva reserva de plaça en l’establiment. 

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament: Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de registre.

B. Finalitat del tractament: Si reserva una plaça en el nostre establiment a través del motor de reserves, les seves dades seran tractades per a facilitar-li el citat procés de reserva.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el termini de temps pel qual poguessin derivar-se responsabilitats entre les parts, amb un mínim de 5 anys.
E. Base jurídica del tractament:

a. La Legitimació del tractament per a la reserva de plaça es basa en l’execució d’un contracte entre les parts.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los: Les dades sol·licitades són obligatoris, ja que en cas contrari no es podrà concloure el procés de reserva.

G. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

A. No es realitzaran cessions de dades.

B. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

6. Sol·licitud de pressupost per a lloguer de sala

Resum: l’entitat tractarà les seves dades per a tramitar el pressupost sol·licitat.

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

H. Dades objecte de tractament: Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de registre.

I. Finalitat del tractament: Si reserva una plaça en el nostre establiment a través del motor de reserves, les seves dades seran tractades per a facilitar-li el citat procés de reserva.

J. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

K. Per quant temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el termini de temps pel qual poguessin derivar-se responsabilitats entre les parts, amb un mínim de 5 anys. L. Base jurídica del tractament:

a. La Legitimació del tractament per a la reserva de plaça es basa en l’execució d’un contracte entre les parts.

M. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los: Les dades sol·licitades són obligatoris, ja que en cas contrari no es podrà concloure el procés de reserva.

N. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

C. No es realitzaran cessions de dades.

D. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

III. Exercici de drets:

Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Com a interessat, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En aquells supòsits en els quals el tractament de les seves dades estigués basat en el seu consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment.

En aquells supòsits en els quals legalment procedeixi, tindrà el dret a la portabilitat de les dades, la qual cosa implica que té dret a rebre les dades personals relatives a la seva persona, que estiguem tractant, i emmagatzemar-los en un dispositiu propi, aquest dret també li permet sol·licitar-nos que comuniquem les seves dades a un altre responsable del tractament.

Així mateix, en cas que consideri que existeix un problema o una incidència en relació amb el tractament de dades pot contactar amb l’entitat a través de la direcció de contacte indicada en el present document, i en qualsevol cas, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que en el cas d’Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a exercir els seus drets ha de remetre’ns una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic recepció@hotelmorito.es adjuntant còpia del seu DNI, o un altre document que l’identifiqui legalment.

 

POLÍTICA DE COOKIES
L’entitat OLSAEN SA, amb NIF/CIF: A07015902, domicili a l’Ap. 123, Bonança, 20 07560 CALA MILLOR, ILLES BALEARS, adreça de correu electrònic: OLSAEN@HOTELMORITO.ES i web: WWW.HOTELMORITO.ES informa a l’usuari de manera expressa que, de conformitat amb l’art. 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), aquest web utilitza cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-li una millor experiència de navegació.
En aquesta Política de Cookies trobareu la descripció i finalitat de cadascuna de les cookies utilitzades, així com el nom, el servidor d’enviament, la caducitat i la informació de com verificar si hi ha transferència internacional de dades.
Volem informar-lo de manera clara i precisa sobre les galetes que utilitzem, detallant a continuació: què és una galeta, per a què serveix, quins tipus de galetes utilitzem, quina és la seva finalitat i com les pot configurar o deshabilitar si així ho desitja.
Què és una ‘cookie’?
Una ‘cookie’ és un fitxer que es descarrega als llocs web i que determinades pàgines web envien al navegador, i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tauleta, etc. Aquests fitxers permeten que el lloc web recordi informació sobre la vostra visita, com ara l’idioma i les opcions preferides, la qual cosa us permet recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del vostre equip. D’aquesta manera es pretén facilitar la propera visita i fer que el lloc, en personalitzar-ne el contingut, resulti més útil.

Com s’utilitzen les galetes?
En navegar per aquesta pàgina web, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ al seu terminal, les quals ens permeten conèixer la següent informació:
Reconèixer-lo com a usuari.
Obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació.
Personalitzar la manera com es mostra el contingut.
Informació estadística de lús de la web.
El login de lusuari per mantenir la sessió activa a la web.
El format de la web preferent a l’accés des de dispositius mòbils.
Les darreres cerques realitzades als serveis de la web i dades de personalització d’aquests serveis.
Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.
Informació de les enquestes en què ha participat l’usuari.
Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el vostre usuari de Facebook o
Twitter.
A continuació, podreu trobar una classificació de les cookies que existeixen i poden arribar a ser utilitzades a la nostra web, tenint en compte que una mateixa galeta pot estar inclosa en més d’una categoria.
Tipus de Cookies:
A.-Tipus de cookies segons el termini de temps que romanen activades. Segons el termini de temps que romanen activades a l’equip terminal, aquesta web pot utilitzar tant ‘cookies’ temporals de sessió com ‘cookies’ permanents.
1.- ‘Cookies’ de sessió: les ‘cookies’ de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix a la web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió i desapareixen en acabar la sessió.
2.- ‘Cookies’ persistents/permanents: les ‘cookies’ persistents/permanents emmagatzemen les dades al terminal perquè siguin accedides i utilitzades en més d’una sessió. Les dades que segueixen emmagatzemades al terminal poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.
B.-Tipus de cookies segons la finalitat. Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les ‘cookies’, la web pot utilitzar:
1.’Cookies’ estrictament necessàries: les cookies estrictament necessàries són absolutament essencials perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou galetes que garanteixen funcionalitats bàsiques i característiques de seguretat del lloc web. Aquestes galetes no emmagatzemen cap informació personal. 2.-‘Cookies’ tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació, i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació , emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
3.-‘Cookies’ de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari com, per exemple, serien l’idi

ma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.
4.-Cookies analítiques: són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris, i així realitzar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per millorar l’oferta de productes o serveis disponibles.
5. ‘Cookies’ de publicitat comportamental: són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.
C.-Tipus de galetes segons l’entitat que les gestioni. Segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:
1.- ‘Cookies’ pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
2.- ‘Cookies’ de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes. En algunes pàgines web es poden instal·lar ‘cookies’ de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.
En navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta de manera expressa l’ús que fem de les galetes. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ al vostre navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
L’Entitat utilitza en aquest lloc web les cookies següents per a les finalitats que s’exposen a continuació:

COOKIES PRÒPIES

CookieID
(ID of the cookie and how it appears in the browser cache)
Type
(first-party or third-party)
Expiry
(Expiry/Duration  date of the cookie once installed)
Domain
(The domain that the cookie is linked to)
Description
(Function and purpose of the cookie)
pll_language First Party Persistent cookie

Expiry /Duration: 1  year

www.arkimanagement.com ESSENTIAL.
displayCookieConsent First Party Persistent cookie

Expiry /Duration: 1  year

www.arkimanagement.com ESSENTIAL.

COOKIES DE TERCERS GOOGLE

CookieID
(ID of the cookie and how it appears in the browser cache)
Type
(first-party or third-party)
Expiry
(Expiry/Duration date of the cookie once installed)
Domain
(The domain that the cookie is linked to)
Description
(Function and purpose of the cookie)
__Secure-1PAPISID Third Party. Supplier Google

 

Persistent cookieExpiry /Duration: 1 year. .google.com ADVERTISING COOKIES
__Secure-1PSID Third Party. Supplier Google Persistent cookieExpiry /Duration: 1 year. .google.com ADVERTISING COOKIES
__Secure-1PSIDCC Third Party. Supplier Google

 

Persistent cookieExpiry /Duration: 1 year. .google.com ADVERTISING COOKIES
__Secure-3PAPISID Third Party. Supplier Google

 

Persistent cookieExpiry /Duration: 1 year. .google.com ADVERTISING COOKIES.
__Secure-3PSID Third Party. Supplier Google Persistent cookieExpiry /Duration: 1 year. .google.com ADVERTISING COOKIES
__Secure-3PSIDCC Third Party. Supplier Google Persistent cookie. Expiry /Duration: 6 months .google.com ADVERTISING COOKIES
_APISID Third Party. Supplier Google Persistent cookieExpiry /Duration: 1 year. .google.com ANALYSIS COOKIES
_NID Third Party. Supplier Google Persistent cookie. Expiry /Duration: 6 months .google.com CUSTOMISATION ‘COOKIES’
_SID Third Party. Supplier Google Persistent cookie. Expiry /Duration: 6 months .google.com ADVERTISING COOKIES
_OTZ Third Party. Supplier Google Persistent cookie. Expiry /Duration: 1 month .google.com ADVERTISING COOKIES
_SAPISID Third Party. Supplier Google Persistent cookieExpiry /Duration: 1 year. .google.com ANALYSIS COOKIES
_SID Third Party. Supplier Google

 

Persistent cookie. Expiry /Duration: 1 year .google.com ANALYSIS COOKIES
_HSID Third Party. Supplier Google Persistent cookie. Expiry /Duration: 1 year .google.com TECHNICAL COOKIES
_SIDCC Third Party. Supplier Google Persistent cookie. Expiry /Duration: 1 year .google.com ANALYSIS COOKIES
_SSID Third Party. Supplier Google Persistent cookieExpiry /Duration: 1 year. .google.com ANALYSIS COOKIES
1PJAR Third Party. Supplier Google Persistent cookie. Expiry /Duration: 1 month .google.com  

ANALYSIS COOKIES

AEC Third Party. Supplier Google Persistent cookie. Expiry /Duration: 6 months .google.com TECHNICAL COOKIES
CONSENT Third Party. Supplier Google

 

Persistent cookieExpiry /Duration: 1 year. .google.com TECHNICAL COOKIES

 

Les galetes no contenen informació que permeti per si sola identificar un usuari concret. Pel que fa a nosaltres, la informació obtinguda només podrà ser associada a un usuari concret en cas que aquest usuari estigui identificat a la web. Si és així, aquestes dades seran tractades de conformitat amb la política de privadesa de la web, complint en tot moment amb les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol moment els usuaris afectats podran exercitar el seu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s’explica a la política de privadesa esmentada. Per a més informació heu d’accedir a la nostra Política de protecció de dades.
Les cookies seran utilitzades única i exclusivament durant el temps necessari per complir amb les finalitats indicades a cada galeta. En relació amb les galetes de tercers, els terminis de conservació podran ser consultats en les polítiques de privadesa i polítiques de galetes dels tercers. Un cop caducada la galeta, podrà ser renovada si l’usuari torna a acceptar-ne la utilització.
Podeu informar-vos de les transferències a tercers països que, si escau, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies en les seves polítiques corresponents.
Com administrar ‘cookies’ al navegador?
L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre terminal.
Com s’autoritza l’entitat per utilitzar les galetes d’aquest lloc web?
En relació amb la utilització de cookies d’aquest lloc web descrits a l’apartat anterior, l’usuari autoritza i consenteix el seu ús de la manera següent: Quan l’usuari accedeix a qualsevol pàgina del web, veureu un avís on s’indica que la pàgina web d’OLSAEN SA utilitza cookies, podent l’usuari acceptar o rebutjar-ne l’ús a través de la configuració del navegador. Si l’usuari no configura el vostre navegador perquè les galetes no s’activin, en navegar pel lloc web d’OLSAEN SA i utilitzar els seus serveis, l’usuari accepta l’ús que es fa de les galetes.
Com es retira el consentiment per a la utilització de les galetes d’aquest lloc web?
L’usuari té l’opció de deixar d’acceptar l’ús de cookies en qualsevol moment a través del vostre navegador, podent permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitza al dispositiu (ordinador, mòbil, tablet). Podeu permetre o bloquejar les galetes, així com esborrar les vostres dades de navegació (incloses les galetes) des del navegador que utilitza. Heu de consultar les opcions i instruccions que ofereix el vostre navegador per fer-ho. Heu de tenir en compte que, si accepteu les galetes de tercers, les heu d’eliminar des de l’opció del navegador.
Sense l’habilitació de les cookies necessàries i tècniques descrites en aquesta política de cookies és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
A continuació s’indiquen els enllaços on s’explica com dur a terme aquest procés als principals navegadors d’Internet:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&co=GENIE.Platform=Desktop
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge -63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Firefox:https://support.mozilla.org/ca/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-llocs-web-rastrear-preferències? redirectslug=habilitar-i-deshabilitar-cookies-que-los-llocs-we&redirectlocale=ca.
Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac.
Actualització de la Política de Cookies
L’Entitat OLSAEN SA actualitzarà la present política quan sigui necessari, ja sigui perquè ho exigeixi una normativa o bé suprimeixi o empri noves galetes. Qualsevol modificació d’aquestes condicions es publicarà en aquest lloc web.
A partir del moment en què es posi en coneixement ia disposició de l’usuari les noves condicions mitjançant la publicació davant d’aquesta, les noves polítiques de cookies seran aplicables, substituint de forma automàtica les publicades anteriorment.
Si teniu dubtes sobre aquesta política de cookies, podeu contactar amb l’entitat OLSAEN SA a través del següent correu electrònic OLSAEN@HOTELMORITO.ES

Reservau aquí

Amb seguretat, sense riscos.

Reservi ara