Quicktext hotel chatbot

Privadesa

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, el Olsaen S.A. (Hotel i Apartaments Morito) és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquests, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat.

Durant la navegació a través de la web hotelmorito.es és possible que es sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents tractaments en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto d’aquests.

A continuació es mostra un llistat dels tractaments de dades que es poden dur a terme a través de la web:

I. Identificació del responsable del tractament.

La totalitat de tractaments de dades són realitzats en nom de Olsaen S.A. les dades identificatives del qual són els següents:

Nom: Hotel i aparatmentos Morito

Raó Social: Olsaen S. a.

NIF: A07015902

Registre Mercantil (llibre): Insc. al R.M. de Balears FOLI 147 TOM 81 LLIBRE 28 SECCIO 3era DE SOCIETATS FULLA 1889 INSCRIPCIO 1 

Domicili: C/ Bonança, 20

Població: Cala Millor 

Codi Postal: 07560

Direcció e-mail: recepcion@hotelmorito.es

Telèfon: +34 971585624

Web: https://www.hotelmorito.es

Informació sobre exercici de drets

Podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, així com revocar l’autorització per al tractament de les dades, exercitar els drets de limitació, portabilitat, i a no ser objecte de decisions automatitzades dirigint-se per escrit a l’adreça postal que consta en la present pàgina, o a l’adreça de correu electrònic: recepcion@hotelmorito.es

II. Informació sobre el tractament de dades realitzades a través d’hotelmorito.es

1. Formularis de contacte de la web

Resum: l’entitat tractarà les seves dades per a remetre una resposta a la seva sol·licitud o comentaris. 

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament:

Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de contacte de la web, o en el seu cas, a través d’un missatge per mitjans electrònics, com un e-mail o missatgeria instantània.

B. Finalitat del tractament: La nostra web disposa de formularis de contacte en diferents àrees d’aquesta. La finalitat del tractament de les dades és gestionar les comunicacions que es poguessin establir amb els usuaris del website que ens remetin missatges a través d’aquests formularis. Les dades no seran utilitzats amb una finalitat diferent.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el temps necessari per a la gestió de la seva sol·licitud o comentari.

b. Posteriorment, les dades seran eliminades si no es produeix una nova conversa o interacció entre les parts en el termini d’un any.

E. Base jurídica del tractament:

La base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment inequívoc que manifesta en acceptar la política de privacitat.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los:

Les dades sol·licitades són obligatoris, ja que en cas contrari no es podrà contactar amb vostè, a fi de gestionar la seva sol·licitud o comentari.

G. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessions de dades.

b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

2. Recepció de curriculum vitae

Resum: l’entitat tractarà les seves dades per a gestionar la seva participació en processos de selecció de personal.

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament:

Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de contacte de la web, o en el seu cas, a través d’un missatge per mitjans electrònics, com un e-mail o missatgeria instantània.

B. Finalitat del tractament: La nostra web disposa de formularis de contacte en diferents àrees d’aquesta. La finalitat del tractament de les dades és gestionar les comunicacions que es poguessin establir amb els usuaris del website que ens remetin missatges a través d’aquests formularis. Les dades no seran utilitzats amb una finalitat diferent.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el temps necessari per a la gestió de la seva sol·licitud o comentari.

b. Posteriorment, les dades seran eliminades si no es produeix una nova conversa o interacció entre les parts en el termini d’un any.

E. Base jurídica del tractament:

La base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment inequívoc que manifesta en acceptar la política de privadesa.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los:

Les dades sol·licitades són obligatoris, ja que en cas contrari no es podrà contactar amb vostè, a fi de gestionar la seva sol·licitud o comentari.

G. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessions de dades.

b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

3. Subscripció a butlletí electrònic

Resum: l’entitat tractarà les seves dades per a gestionar la seva subscripció a la newsletter de l’entitat. 

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament:

a. Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de registre.

b. Així mateix, en Hotel i Apartaments Morito emprem cookies i dispositius similars en els nostres butlletins de correu electrònic, amb els quals podem personalitzar el contingut dels nostres e-mails publicitaris per a adaptar-los a aquells productes i serveis amb els quals interactui de manera preferent.

B. Finalitat del tractament: Les dades que ens faciliti seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva subscripció al butlletí electrònic d’Hotel i Apartaments Morito a través del qual rebrà informació sobre notícies i els productes i serveis relatius als sectors hotelers i de restauració.

C. Decisions automatitzades:

No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades mentre no revoqui la seva autorització per al tractament d’aquests.

E. Base jurídica del tractament:

a. La base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment inequívoc que manifesta en acceptar la política de privacitat del formulari de subscripció a la newsletter.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los: Les dades sol·licitades són obligatoris, ja que en cas contrari no es pot executar la subscripció al nostre newsletter.

G. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessions de dades.

b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

4. Comunicacions a través de mitjans electrònics

Resum: quan contacta amb nosaltres a través d’un missatge a través un mitjà electrònic, com pot ser un correu electrònic, les seves dades només es tracten per a la comunicació en curs i es guarden només com a referència. En aquesta clàusula l’informem dels restants punts que exigeix la legislació de protecció de dades.

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament: tractarem les dades que ens ha facilitat en les comunicacions que manté amb hotelmorito.es a través de mitjans electrònics, com és el cas de missatges de correu electrònic.

B. Finalitat del tractament: la finalitat del tractament és la gestió de les comunicacions establertes entre les parts.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades seran tractades durant el termini de temps pel qual poguessin derivar-se responsabilitats entre les parts, amb un mínim de 5 anys.

E. Base jurídica del tractament: La Legitimació del tractament es basa en el consentiment.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los: Les dades sol·licitades són voluntaris, ja que es tracta aquella informació que les parts faciliten voluntàriament en l’intercanvi de comunicacions.

G. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

c. No es realitzaran cessions de dades.

d. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

5. Reserva de plaça a l’hotel i apartaments

Resum: l’entitat tractarà les seves dades per a gestionar la seva reserva de plaça en l’establiment. 

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament: Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de registre.

B. Finalitat del tractament: Si reserva una plaça en el nostre establiment a través del motor de reserves, les seves dades seran tractades per a facilitar-li el citat procés de reserva.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el termini de temps pel qual poguessin derivar-se responsabilitats entre les parts, amb un mínim de 5 anys.
E. Base jurídica del tractament:

a. La Legitimació del tractament per a la reserva de plaça es basa en l’execució d’un contracte entre les parts.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los: Les dades sol·licitades són obligatoris, ja que en cas contrari no es podrà concloure el procés de reserva.

G. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

A. No es realitzaran cessions de dades.

B. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

6. Sol·licitud de pressupost per a lloguer de sala

Resum: l’entitat tractarà les seves dades per a tramitar el pressupost sol·licitat.

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

H. Dades objecte de tractament: Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de registre.

I. Finalitat del tractament: Si reserva una plaça en el nostre establiment a través del motor de reserves, les seves dades seran tractades per a facilitar-li el citat procés de reserva.

J. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

K. Per quant temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el termini de temps pel qual poguessin derivar-se responsabilitats entre les parts, amb un mínim de 5 anys. L. Base jurídica del tractament:

a. La Legitimació del tractament per a la reserva de plaça es basa en l’execució d’un contracte entre les parts.

M. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-los: Les dades sol·licitades són obligatoris, ja que en cas contrari no es podrà concloure el procés de reserva.

N. Procedència de les dades: el propi interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

C. No es realitzaran cessions de dades.

D. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

III. Exercici de drets:

Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Com a interessat, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En aquells supòsits en els quals el tractament de les seves dades estigués basat en el seu consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment.

En aquells supòsits en els quals legalment procedeixi, tindrà el dret a la portabilitat de les dades, la qual cosa implica que té dret a rebre les dades personals relatives a la seva persona, que estiguem tractant, i emmagatzemar-los en un dispositiu propi, aquest dret també li permet sol·licitar-nos que comuniquem les seves dades a un altre responsable del tractament.

Així mateix, en cas que consideri que existeix un problema o una incidència en relació amb el tractament de dades pot contactar amb l’entitat a través de la direcció de contacte indicada en el present document, i en qualsevol cas, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que en el cas d’Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a exercir els seus drets ha de remetre’ns una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic recepció@hotelmorito.es adjuntant còpia del seu DNI, o un altre document que l’identifiqui legalment.

Reservau aquí

Amb seguretat, sense riscos.

Reservi ara